PARK


Park krajobrazowy stanowi niewątpliwie największą atrakcją Bukowca. Założony został na przełomie XVIII i XIX w. przez hrabiego von Redena. Powstał jako pierwsze założenie romantyczne na Śląsku. Do dziś jest uznawany za dzieło wyjątkowe, łączące walory naturalnego krajobrazu podgórskiego z architekturą i przyrodą. Sam hrabia von Reden był autorem projektu parku. Wiadomo jednak, że w okresie powstawania założenia w Bukowcu przebywał ceniony twórca ogrodów H.K. Walther. Park ukształtowano w typie tzw. farmy ozdobnej (ornamental farm). Na jego terenie znalazły się elementy małej architektury charakterystyczne dla okresu romantyzmu.

Osiągnieciu wspaniałych efektów krajobrazowych sprzyjało naturalne ukształtowanie terenu: silne wylesienie pagórkowatego otoczenia, jego nawodnienie, pobliski las, niewielkie zagajniki, skupiska stawów i panorama Karkonoszy. Obecnie park zajmuje obszar ponad 120 ha. Na jego terenie znajduje się 10 stawów oraz liczne pawilony parkowe, obiekty architektury ogrodowej i naturalne kompozycje skalne:

Zobacz nasz park: Galeria

HERBACIARNIA


Pawilon nazywany również Świątynią Ateny lub Belwederem, zbudowano w 1804 r. w formie greckiej świątyni. Był prezentem dla hrabiny von Reden w drugą rocznicę ślubu. Centralna część budynku została otwarta na panoramę Karkonoszy przez kolumnowy salon z niszami. Na ścianach zapoznać się można było z biografiami hrabiego i hrabiny romantycznie zwróconych do siebie twarzami. Dziś w jednym ze skrzydeł Herbaciarni mieści się tzw. mobilna biblioteka, natomiast w drugim wyeksponowana jest wystawa jedenastu założeń pałacowych wpisanych przez Prezydenta RP na prestiżową listę Pomników Historii.

WIEŻA WIDOKOWA


Wieża widokowa, nazywana też Strażnicą. Obok wieży w stylu angielskiego neogotyku znajduje się sztuczna ruina zamku Kessela. Widok z wieży jest o tyle wyjątkowy, że pozwala podziwiać panoramę we wszystkich kierunkach: od Karkonoszy przez Góry Izerskie, Kaczawskie aż po Rudawy Janowickie.

OPACTWO


Powstało przed 1800 r. jako pawilon ogrodowy w stylu neogotyckim. W 1815 r. po śmierci hrabiego von Redena, zostało przekształcone w mauzoleum. W 1818 r. spoczęło tam ciało hrabiego, a w 1854 r. pochowano w nim również hrabinę. Po splądrowaniu Opactwa w 1924 r. ówczesny właściciel Bukowca Friedrich von Rotenhan kazał przenieść sarkofagi małżeństwa von Reden na cmentarz położony za Opactwem. Dziś w odrestaurowanej budowli powstał kolejny punkt widokowy na wieży, na którą obecnie prowadzi zewnętrzna klatka schodowa.

DOM RYBAKA


Dom Rybaka, inaczej Dom na Łące. Oryginalnie wzniesiony w latach 1800–1801. Przez lata popadał w ruinę, aż przestał istnieć zupełnie. W 2019 r. chata została odbudowana na podstawie dawnych litografii. Jest to dom o konstrukcji przysłupowej, z elementami w technice szachulcowej z dwuspadowym dachem z łupka. Doskonale prezentuje przykład dawnej zabudowy sudeckiej. Powracając do dawnego rekreacyjnego charakteru budowli dziś także można tu organizować imprezy plenerowe z widokiem na Karkonosze. Edukacyjna wiata stwarza również możliwości do prowadzenia warsztatów, spotkań integracyjnych itp.

DOM OGRODNIKA


Wzniesiony w 1797 r. jako pierwsza budowla w parku. Dwukondygnacyjny budynek swą charakterystyczną sylwetkę zawdzięcza konstrukcji arkad tarasu. Dom służył ogrodnikowi H. K. Waltherowi, ale na piętrze były pokoje hrabiego i hrabiny. To w nich umieszczono kolekcje minerałów i motyli, oraz obrazy przedstawiające kwiaty i rośliny. Dziś obiekt pozostaje w rękach prywatnych.

GROTA KUTA W SKALE


Znajduje się na zachód od Opactwa, poniżej tzw. Ambony, nad rzeką Jedlicą. Została wydrążona w bliku skalnym na polecenie hrabiego von Redena przez górników z Wałbrzycha w 1796 r. na planie zbliżonym do koła. Przy ścianach jaskini znajdują się kamienne ławy. Dziś miejsce jest mało dostępne, a oś widokowa w kierunku Śnieżki zarosła samosiewami.

PONURA KAPLICZKA


Pierwotnie nazywana Grotą ze Źródłem, znajduje się na stoku wzgórza, na którym leży Opactwo. Jest to mała murowana nisza, ze ściany której niegdyś wypływała woda, stąd pierwsza nazwa obecnej kapliczki.

STUDNIA RENESANSOWA


Studnia renesansowa, nazywana także Studnią Templariuszy znajdowała się dawniej na ścieżce prowadzącej od Wielkiego Stawu do Opactwa, przy rozwidleniu dróg pod dębami. Dziś w tym miejscu stoi tablica przedstawiająca i opisująca budowlę, która w czasie międzywojnia została sprzedana i trafiła na dziedziniec zamku w Namysłowie, gdzie znajduje się do dziś. Piaskowcową rzeźbę podarował hrabinie von Reden w 1820 r. przedstawiciel rodu von Zedlitz z Karpnik.

MARMUROWA ŁAWA


Marmurowa Ławka, zwana też Ławką Królewską pierwotnie znajdowała się na wyspie na stawie Młyńskim. Przywieziona została do Bukowca jesienią 1845 r. z Berlina lub Poczdamu, jako prezent Króla Fryderyka Wilhelma VI dla hrabiny von Reden. Konstrukcja przetrwała w dobrym stanie do lat 30. XX w. Po wojnie uległa całkowitej dewastacji. W ostatnich latach w przypałacowym stawie udało się odnaleźć marmurowe fragmenty, które obecnie przechowuje Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów. Trwają również intensywne prace rewitalizacyjne i istnieje duża szansa na odrestaurowanie budowli.

BRAMKA KLOEBERA


Bramka Kloebera to układ granitowych głazów naturalnie i nieregularnie ułożonych na lekkim wyniesieniu terenu z wyrytym w skale napisem „KLOEBER’S DWELLING”. Formację skalną nazwano tak ku czci przyjaciela hrabiego von Redena, znanego śląskiego geografa Carla Ludwiga von Kloeber und Hoelleschborn. Wszystko to miało miejsce w roku jego śmierci, co upamiętnia data 1795 wyryta na pobliskim kamieniu. Dojść do bramki można kierując się od kościoła w Bukowcu szlakiem niebieskim na wschód, w stronę Wojkowa.

KRĄG DRUIDÓW


Krąg Druidów jest niewielką grupą granitowych głazów ułożonych na kształt przypominający koło otoczonych bukowo-dębowym zagajnikiem. Ponadnto, według założeń parku romantycznego zgodnie z ideą przeprowadzenia odwiedzającego przez kolejne etapy ‘rozwoju ludzkości’ miał symbolizować pierwsze miejsce kultu.

Back to top of page