PIOTR NAPIERAŁA

(1957–2019),
inżynier budownictwa, konserwator zabytków architektury, propagator idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i podyplomowego studium na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej poświęconego rewaloryzacji zespołów zabytkowych.

Pracę przy ochronie i ratowaniu zabytków rozpoczął w 1983 r. w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Następnie zatrudniony był jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W latach 1988–2006 był dyrektorem generalnym i wiceprezesem zarządu firmy budowlano-konserwatorskiej Integer SA, a od 2007 do 2019 r. pełnił funkcję prezesa zarządu firmy konserwatorskiej Castellum Sp. z o.o.

Traktując swój zawód również jako misję społeczną sprawował funkcje: prezesa Zarządu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Śląski i wiceprezesa Zarządu Głównego SKZ oraz członka Rady Programowej Fundacji Lubiąż. Od 2004 r. był członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Był także rzeczoznawcą MKiDN i SKZ w specjalności ochrony i konserwacji zabytków oraz ekspertem Fundacji Romualdo Del Bianco we Florencji. Jako założyciel i prezes Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, od 2005 r. z pasją podejmował działania w kierunku popularyzowania historii i dziedzictwa kulturowego, przywracania piękna i ożywienia turystycznego tego regionu. Dzięki staraniom Fundacji, w 2012 r. jedenastu zespołom parkowo-pałacowym w Kotlinie Jeleniogórskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał status Pomnika Historii.

Opublikował kilkadziesiąt ważnych prac poświęconych ochronie, konserwacji i adaptacji obiektów zabytkowych, w tym kilka książek upowszechniających jednocześnie walory kulturowe i przyrodnicze ich otoczenia. Spośród nich należy wyróżnić: „Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej”, „Parki romantyczne Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Krajobraz kulturowy rejonu Kotliny Jeleniogórskiej”. Zainicjował i zorganizował wiele kompleksowych rewaloryzacji,
m.in.: zamku w Kliczkowie, pałacu Paulinum w Jeleniej Górze, zespołów pałacowo-parkowych w Wojanowie i Karpnikach, a ostatnio koordynował rewitalizację założenia parkowego i folwarku w Bukowcu, w celu utworzenia Centrum Kulturalno-Edukacyjnego.

Back to top of page