WARSZTATY

W Ornamental Farm Bukowiec dużo się dzieje. Pośród różnych działań organizujemy także szereg warsztatów artystycznych i edukacyjnych. Mamy propozycje dla nauczycieli, dla rodziców i dzieci, a także dla młodzieży oraz dorosłych. Warsztaty uszyte na miarę dla każdego, dopasowane do wieku, zainteresowań, ilości czasu i pory roku.

Zajęcia odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym lub w plenerze w otoczeniu romantycznego parku położonego w sercu Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Ceny wszystkich warsztatów ustalane są indywidualnie.

Przyrodnicze: kształtowanie pełnej szacunku postawy dla otaczającego nas świata przyrody i odpowiedzialności za niego. Na terenie parku uczestnicy otrzymają podstawowe informacje na temat położenia w Rudawskim Parku Krajobrazowym i sąsiedztwa Karkonoskiego Parku Narodowego. Poznają różnicę między przyrodą ożywioną i nieożywioną.  Warsztaty w tym zakresie mają zróżnicowaną tematykę dopasowaną do wieku i ilości uczestników.

Ekologiczne: wytworzenie stałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu. Efektem ma być zmniejszenie wytwarzanych odpadów, ograniczenie zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, mniej przejazdów samochodami i zwiększenie udziału produktów ekologicznych w zakupach. W parku w okresie wiosenno-letnim: zakładanie ogródków z podstawowymi warzywami.

Ornitologiczne: przekazanie i wzbogacenie wiedzy na temat gatunków ptactwa występujących na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, na temat wędrówek ptaków, ich zwyczajów godowych i lęgowych. Edukacja na temat dokarmiania ptaków.

Dendrologiczne: inwentaryzacja gatunków drzew na terenie parku, ocena stanu drzewostanu na podstawie szacunkowej wysokości, obwodu pnia, kształtu i gęstości korony, badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska poprzez analizę stanu blaszek liściowych i ilości igieł. Kontrola obecności szkodników, nauka rozpoznawania gatunków – na podstawie kory, liści i innych cech charakterystycznych. Zajęcia manualne (np.  tkanie na leśnych krosnach).

Geologiczne: celem warsztatów jest zaszczepienie w uczestnikach zamiłowania do skał i minerałów oraz pokazanie, że geologia jest po prostu fajna. Warsztaty jako forma przekazywania wiedzy, która opiera się na aktywnych formach edukacyjnych, nastawione są na samodzielną pracę oraz obcowanie z prawdziwymi sudeckimi minerałami i skałami. W czasie zajęć uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak powstały góry, a także przygotować swojego „kumpla kamyka”, model Śnieżki z masy solnej, model wulkanu lub zawieszki na szyję z wykorzystaniem naturalnych skał.

Tworzenia szyszkowców: wszystkie skarby znalezione w ściółce leśnej w trakcie warsztatów zmieniają się w cudnej urody figurki zwierząt. Uczestnicy rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię. Swoje dzieła sztuki każdy może zabrać ze sobą do domu.

Plastyczne i malarskie: warsztaty zapewniające zarówno dzieciom jak i młodzieży warunki do całkowitego zaangażowania się w działania twórcze. Profesjonalnie zorganizowane zajęcia odbywają się w zależności od pogody i pory roku zarówno w pracowni jak i w plenerze. Zaangażowanie prowadzących zajęcia zapewni uczestnikom dostęp do profesjonalnych narzędzi i materiałów plastycznych. Warsztaty mają na celu rozbudzenie zainteresowania i zaciekawienia daną techniką plastyczną.

Ikonopisania i kaligrafii: w celu rozwijania ambicji twórczych i wrażliwości estetycznej organizujemy warsztaty ikonopisania. Zajęcia prowadzone przez absolwentkę szkoły Lwowskiej, która oprócz warsztatu i wiedzy teoretycznej, została obdarowana mistyką towarzyszącą tej dziedzinie sztuki. Swoim zaangażowaniem spróbuje zarazić uczestników dokładnością, sumiennością i cierpliwością niezbędną podczas pisania ikon.

Rzeźbiarskie: zapoznanie z podstawowymi technikami i materiałami rzeźbiarskimi, ich charakterystyką i możliwościami, a także rozwój wyobraźni przestrzennej. Uczestnicy przygotowują własnoręcznie płaskorzeźby lub formy przestrzenne  na wstępnie przygotowanym już fragmencie drewna.

Tkania: warsztaty tkania makietek, kwietników i łapaczy snów to wspaniały sposób na naukę, relaks oraz twórcze spędzanie czasu. To także sposób na odkrywanie swojego potencjału artystycznego. Radość uczestnictwa w warsztatach będzie podwójna, gdy ich praca stanie się prezentem dla kogoś bliskiego. Uwaga! Istnieje ogromne prawdopodobieństwo zakochania się w tej dziedzinie rękodzieła.

Ceramiczne: wyjątkowo relaksujące i ekscytujące zajęcie polegające na tworzeniu różnych form ceramicznych. W zależności od wieku i zainteresowań uczestników dobrane zostaną odpowiednie techniki i narzędzia. Przy wsparciu  czterech żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi wspólnie stworzymy własne i unikatowe naczynia, które każdy może zabrać ze sobą do domu.

Fotograficzne: podczas warsztatów omawiamy zagadnienia z podstaw fotografii, obsługi aparatu, obróbki zdjęć, ale przede wszystkim fotografujemy. W praktyce każdy pozna sztuczki, dzięki którym zdjęcia będą bardzo dobre i zaskoczą efektem końcowym. Na zajęciach poświęconych obróbce zdjęć w czołowych programach graficznych czas poświęcimy na ćwiczenia przy komputerach, ucząc się jak poprawiać i retuszować materiał, nie psując go nieudolną obróbką.

Modelarskie i druku 3D: warsztaty polegające na doskonaleniu naturalnych umiejętności manualnych i artystycznych oraz pokazujące mało znaną technikę druku 3D. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się do czego wykorzystuje się technologie 3d, poznają budowę i zasady działania drukarki i skanera 3d, projektują prosty przedmiot i drukują go na drukarce 3D. Alternatywnie będą mogli wydrukować jeden z modeli 3d przygotowanych przez organizatora. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma na własność wydrukowany przedmiot.

Archeologiczne/historii sztuki: usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy historycznej i archeologicznej.  Uczestnicy dowiedzą się czym jest stanowisko archeologiczne, zabytek, oraz co zrobić gdy przypadkiem znajdziemy  bardzo starego rzecz. Podczas części warsztatowej uczestnicy będą mogli poznać różne sposoby datowania zabytków oraz wykorzystać je w praktyce. Na przykładach zabytkowych pawilonów ogrodowych w Bukowcu uczestnicy poznają podstawowe i klasyczne elementy architektoniczne. Nauczą się umiejscawiać budowlę w czasie oraz wspólnie zbudują przestrzenną bryłę z kartonowych modułów.

Back to top of page